Nemojte da se mučite, uradite to jednim klikom i
završite sav posao za 10 sekundi!
 
DEMO MOD
Za demonstraciju rada servisa kliknite na Daljinsko i
prijavite se sa nalogom:demo i lozinkom:demo.  

Posle unosa demo naloga i lozinke na browseru će se pojaviti kalendar na kome su označeni dani koji
ukazuju da postoje izveštaji pristigli od kasa. 
Datumi koji sadrže izveštaje su u crvenoj boji. Kada izaberete datum koji vas interesuje ispod
kalendara će se prikazati linkovi sa pristiglim fajlovima.
 
Izveštaj je u xml, txt ili csv formatu.

 Za svakog klijenta prilagođavamo format fajla u zavisnosti od potreba knjigovodstvenog programa.

Fajlove skinite u vas računar i importujte u vaš knjigovodstveni program.
Svi prometi za taj dan će se naći na svom mestu i posao je gotov!


Sistem radi sa GSM karticama Telekoma, Telenora i Vip.